De Stichting Safety Sign respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke
informatie die u ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke
gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het
toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in
overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG)
stelt. In onze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.